Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:PU.Prešov.2018030214283974
Kategória:EDI
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Prešovské Evanjelické kolégium v divadelnej inscenácii
Zdroj:Slovo [elektronický zdroj] : spoločensko-politický týždenník
Lokácia:7. december (2017), online, [2] s.
ISSN:1336-2984
URL:http://www.noveslovo.sk/c/Presovske_Evanjelicke_kolegium_v_divadelnej_inscenacii
Oblasť výskumu:020