Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babjaková Anna (50%)
Autor:Juhaščíková Anna (50%)
Názov:Receptívne činnosti - artificiálna a nonartificiálna hudba v komparácii metód a prístupov
Zdroj:Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie : zborník materiálov III. česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Belianum, 2016
Lokácia:CD-ROM, s. 6-17
ISBN:978-80-557-1245-1