Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017110711243655
Kategória:ADF
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Európsky vektor súčasného ukrajinského románu. Sofia Andruchovyč: Felix Austria
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 8, č. 29-30 (2017), online, s. 1-7
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo29-30.html