Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017102011344625
Kategória:BDF
Autor:Andraščíková Štefánia (40%)
Autor:Rybárová Ľubica (40%)
Autor:Kuriplachová Gabriela (10%)
Autor:Žultáková Silvia (10%)
Názov:New teaching methods for practical training in midwifery
Zdroj:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Lokácia:Roč. 15, č. 1 (2017), online, s. 33-36
ISSN:1339-5920
URL:http://www.sksapa.sk/casopisy-a-publikacie/osetrovatelstvo-a-porodna-asistencia-01-2017.html