Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017051713294446
Kategória:AAB
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:Rozvoj kritického myslenia žiakov stredných škôl
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:187 s.
ISBN:978-80-555-1755-1
Ohlas:[3] KOPČÁKOVÁ, Slávka 2018. Význam estetickovýchovných predmetov a ich prínos k rozvoju kritického myslenia. In Teorie a praxe hudební výchovy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 79, 80, 83, 84. ISBN 978-80-7290-978-0.
Ohlas:[4] CIMERMANOVÁ, Ivana 2017 [cit. 2018-05-22]. The possible use of electronic mind mapping in teacher training education. In CLEaR2017: Conference proceedings [online]. Nitra : SlovakEdu, 2017 [cit. 2018-05-22], s. 10, 20. ISBN 978-80-89864-12-6. Dostupný na internete <https://slovakedu.com/_files/200004059-0bafd0ca9d/CLEAR2017%20Proceedings_fin_feb_2018.pdf>
Ohlas:[4] FERANSKÁ, Margita 2018. Subjektívna koncepcia učiteľa a jej vplyv na kritické myslenie žiakov. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 423. ISBN 978-80-558-1277-9.
Ohlas:[4] GROFČÍKOVÁ, S., KOLEŇÁKOVÁ, R.Š. 2019. Stratégie na rozvoj hodnotenia v kritickom myslení a ich význam u budúcich učiteľov. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2019, s. 105. ISBN 978-80-558-1408-7.
Ohlas:[4] KOZÁKOVÁ, N., GUNIŠOVÁ, D. 2019. Možnosti rozvoja kritického myslenia s ohľadom na individuálne preferencie učenia sa žiakov. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2019, s. 85, 88. ISBN 978-80-558-1408-7.
Ohlas:[4] PINTES, G., BORISOVÁ, S. 2020. Alternatívy a otázniky pri implementácii programu filozofia pre deti. In Kritické myslenie a filozofická reflexia v edukácii : zborník štúdií z vedeckého kolokvia. Banská Bystrica : Belianum, 2020, s. 44,45,50. ISBN 978-80-557-1673-2.