Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017033008112639
Kategória:AAB
Autor:Imrichová Mária (80%)
Autor:Turočeková Monika (20%)
Názov:Lingvistická analýza právnych textov
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:107 s.
ISBN:978-80-555-1515-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 209 ; AFPh UP 514/545
Ohlas:[4] ŽUĽOVÁ, Jana 2017 [cit. 2020-02-12]. Zmluvné zrážky zo mzdy zamestnanca. In Právne nástroje odmeňovania v 21. storočí [online]. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017 [cit. 2020-02-12], s. 30, 35. ISBN 978-80-89149-53-7. Dostupný na internete <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/13525.pdf>
Ohlas:[4] ŽUĽOVÁ, J., BARINKOVÁ, M. 2019. Niekoľko poznámok k porozumeniu Zákonníka práce. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 28, 39, 42, 125. ISBN 978-80-8152-798-2.
Ohlas:[3] CHOVANEC, Marek 2020. K prekladu právnej lexiky z ruštiny do slovenčiny (z oblasti trestného práva procesného). In Od textu k prekladu 14 [CD-ROM]. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020, s. 16, 22. ISBN 978-80-7374-129-7.