Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Miňová Monika (34%)
Autor:Muchacki Mateusz (33%)
Autor:Portik Milan (33%)
Názov:Roma child in the information society
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2016
Rozsah:239 s.
ISBN:978-83-7720-315-6
Ohlas:[3] HAFIČOVÁ, H., DUBAYOVÁ, T., KOVÁCS, E. et al. 2020. Mentor and social support as factors of resilience and school success: analyses of life narratives of University students from Marginalized Roma communities. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM" Hanna Bicz, 2020, s. 109. ISBN 978-83-64157-73-8.
Ohlas:[4] SLOVÁČKOVÁ, Dominika 2020 [cit. 2020-12-18]. Rodina, spolupráca a dištančné vzdelávanie v materskej škole. In Edukačná realita v materských školách [online]. Prešov : Rokus, 2020 [cit. 2020-12-18], s. 77. ISBN 978-80-89510-87-0. Dostupný na internete <http://omep.sk/wp-content/uploads/2020/11/Zbornik-EDUKACNA-REALITA-V-MS1.pdf>
Ohlas:[4] SLOVÁČEK, Matej 2021. Svetové májové dni v materskej škole. In Poradca riaditeľky materskej školy : aktuálne informácie a praktické rady pre riadenie materskej školy, ISSN 2644-6022. 2021, roč. 2, č. 10, s. 6.