Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017032114413554
Kategória:AAB
Autor:Pirohová Ivana (34%)
Autor:Lukáč Marek (33%)
Autor:Lukáčová Silvia (33%)
Názov:Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2016
Rozsah:221 s.
ISBN:978-80-555-1668-4
Ohlas:[1] BALVÍN, J. 2017. Roma in the Czech and Slovak republic in the spectrum of national diversity. In Turkish online journal of educational technology, ISSN 2146-7242. 2017, vol. 2017, sp. INTE, s. 865-876.
Ohlas:[4] LICHNER, V., ŠLOSÁR, D. 2018 [cit. 2018-11-13]. Probácia v systéme trestnej politiky a sociálnej práce. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018 [cit. 2018-11-13], s. 68, 108. ISBN 978-80-8152-631-2. Dostupný na internete <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/ff/probacia-v-systeme-politiky-a-sp-web.pdf>