Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017031508143731
Kategória:ADM
Autor:Ács Pongrác (20%)
Autor:Bergier Jozef (20%)
Autor:Salonna Ferdinand (15%)
Autor:Junger Ján (20%)
Autor:Melczer Csaba (15%)
Autor:Makai Alexandra (10%)
Názov:Gender differences in physical activity among secondary school students in the Visegrad countries (V4)
Zdroj:Health problems of civilization
Lokácia:Vol. 10, no. 3 (2016), s. 21-29
ISSN:2353-6942