Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017031008204713
Kategória:AAB
Autor:Horváth Rudolf (35%)
Autor:Bernasovský Ivan (15%)
Autor:Biroš Hronská Danica (30%)
Autor:Bernasovská Jarmila (15%)
Autor:Nemčík Marek (5%)
Názov:Výber športových talentov
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:207 s.
ISBN:978-80-555-1751-3
Ohlas:[3] ŠIMONEK, Jaromír 2018. Do todays pupils fall behind their peers from 15 years ago?. In Studia Universitas Babes-Bolyai : educatio artis gymnasticae [online], ISSN 2065-9652. 2018, vol. 63, no. 1, s. 11. Dostupný na internete <http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1145.pdf>
Ohlas:[4] CHOVANCOVÁ, E., MAJHEROVÁ, M. 2018. Korekcia porúch správania a rozvoj motoriky detí pohybovými aktivitami. Prešov : Grafotlač Prešov, 2018, s. 133. ISBN 978-80-555-2180-0.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, J., ŽIDEK, R. 2019. Talent v športe (vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj). Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 79, 92. ISBN 978-80-558-1413-1.
Ohlas:[4] RUŽBARSKÁ, Ingrid 2018. Motorické predpoklady detí v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Pedagogická fakulta, 2018, s. 54, 202. ISBN 978-80-555-2185-5.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír 2018. Povinné testovanie pohybovej výkonnosti žiakov 1. ročníka ZŠ podľa nového zákona o športe. In Športový edukátor, ISSN 1337-7809. 2018, roč. 11, č. 2, s. 7.