Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Autor:Bolfíková Eva (50%)
Názov:Intergeneračné rozdiely vo vnímaní príslušnosti k makrosociálnym útvarom
Zdroj:Človek a spoločnosť [elektronický zdroj] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:roč. 1, č. 1 (1998), online, s. 7-12
ISSN:1335-3608
URL:http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/sk/rocnik-1-rok-1998/1/studie-a-clanky/intergeneracne-rozdiely-vo-vnimani-prislusnosti-k-makrosocialnym-utvarom/
Ohlas:[4] Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: multimierková perspektíva. In Slovenský národopis [online], ISSN 1335-1303. 2016 [cit. 2017-02-21], roč. 64, s. 28. Dostupný na internete <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.335e6579-8b6d-3d08-9a9e-cb8862d6e17c>
Ohlas:[3] Identification of young people with european identity features. In World scientific news : an international scientific journal [online], ISSN 2392-2192. 2018 [cit. 2018-09-14], vol. 104, s. 21. Dostupný na internete <http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/07/WSN-104-2018-7-21.pdf>
Ohlas:[4] Young people's identification with place identities. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2019, roč. 66, č. 1, s. 34, 35, 49.