Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017021614355839
Kategória:AAB
Autor:Mergeš Jozef (100%)
Názov:Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016
Rozsah:175 s.
ISBN:978-80-555-1636-3
Edícia:Opera socialia ; 3/2016
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela 2017 [cit. 2020-10-19]. Športová lingvistika a jazyk mediálneho športu. In Médiá a text 6 : zborník príspevkov: I. časť [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2020-10-19], s. 85. ISBN 978-80-555-1828-2. Dostupný na internete <ttp://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Peknusiakova2>
Ohlas:[4] SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie 2018 [cit. 2020-10-19]. Nové žánry v komunikaci o sportu? (Hybridizace ve videonahrávkach hry FIFA u český hovořících mluvčích). In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2018 [cit. 2020-10-19], roč. 9, č. 35, s. 185. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo35.html>
Ohlas:[4] HOFFMANNOVÁ, Jana 2018 [cit. 2020-10-19]. On-line sportovní přenosy jako hybridní žánr. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2018 [cit. 2020-10-19], roč. 9, č. 35, s. 38.
Ohlas:[2] KLINGOVÁ, Jana 2018. Emócie a emocionálnosť v mediálnej interakcii (so zameraním na jazyk mediálneho športu). In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2018, roč. 69, č. 2, s. 171-174.
Ohlas:[2] HOFFMANNOVÁ, J. 2018. Termíny – Profesionalismy – Slangismy a jejich podíl na stylu on-line sportovních reportáží. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2018, roč. 69, č. 3, s. 415-429.
Ohlas:[2] SLANČOVÁ, D., KOVALIK SLANČOVÁ, T. 2019. Personal and social deixis in coach communication register. In Skase Journal of Theoretical Linguistics, ISSN 1336-782X. 2019, vol. 16, no. 3, s. 108-135.
Ohlas:[3] HOFFMANNOVÁ, Jana 2020 [cit. 2020-12-14]. Lingvističeskije aspekty sportivnogo diskursa v češskom mediaprostranstve: metodologija analiza sportivnych onlajn-reportažej. In Obščestvo. Kommunikacija. Obrazovanije = Society. Communication. Education [online], ISSN 2687-0525. 2020 [cit. 2020-12-14], vol. 11, no. 2, suppl. s. 65. Dostupný na internete <https://human.spbstu.ru/en/article/2020.40.5/>
Ohlas:[3] SLANČOVÁ, Daniela 2020. Štylistika komentárov televíznych prenosov z krasokorčuľovania: slovensko-české porovnanie. In Jak je důležité míti styl : pocta Janě Hoffmannové. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020, s. 375, 388. ISBN 978-80-7422-767-7.