Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017021613481642
Kategória:AAB
Autor:Hamadej Martin (70%)
Autor:Balogová Beáta (30%)
Názov:Efektivita socioterapie u mentálne postihnutého dieťaťa
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:190 s.
ISBN:978-80-555-1731-5
Ohlas:[5] PÍŽOVÁ, Lívia 2018. Efektivita socioterapie u mentálne postihnutého dieťaťa. In Sociální práce=Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci=časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci, ISSN 1213-6204. 2018, vol. 18, no. 2, s. 104-106.
Ohlas:[3] MÜLLER DE MORAIS, M., BALOGOVÁ, B. 2017. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 110. ISBN 978-80-905460-9-7.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, V. 2018. Znevýhodnenie v látke a tematike modernej slovenskej umeleckej prózy. In Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita, 2018, s. 122. ISBN 978-80-555-2044-5.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Antónia 2020. Reziliencia ako koncept sociálnej práce. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, s. 69. ISBN 978-80-555-2651-5.