Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017020309535924
Kategória:AAB
Autor:Šoltésová Denisa (50%)
Autor:Bosá Monika (30%)
Autor:Rusnáková Alena (20%)
Názov:Canisterapia na Slovensku - aktuálny stav optikou zmeny
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016
Rozsah:184 s.
ISBN:978-80-555-1733-9
Ohlas:[6] POKLEMBOVÁ, Zuzana 2016 [cit. 2017-03-30]. "Canisterapia" na Slovensku - aktuálny stav optikou zmeny. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2016 [cit. 2017-03-30], roč. 2, č. 1,2, s. 47.