Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017020309390528
Kategória:AAB
Autor:Šoltésová Denisa (40%)
Autor:Bosá Monika (40%)
Autor:Balogová Beáta (20%)
Názov:Terapeutické inšpirácie v socioterapii : Gestalt terapia - feministická terapia - rodinná terapia V. Satirovej
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016
Rozsah:239 s.
ISBN:978-80-555-1732-2
Ohlas:[6] LIBÁKOVÁ, Ľubica 2016 [cit. 2017-03-27]. Terapeutické inšpirácie v socioterapii. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2016 [cit. 2017-03-27], roč. 2, č. 1-2, s. 45. Dostupný na internete <http://socialnapraca.weebly.com/uploads/5/4/2/4/5424089/journal_socioterapie_1-2_2016.pdf>