Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017020309141858
Kategória:AAB
Autor:Šoltésová Denisa (80%)
Autor:Bosá Monika (15%)
Autor:Balogová Beáta (5%)
Názov:Socioterapia v sociálnej práci
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016
Rozsah:172 s.
ISBN:978-80-555-1680-6
Ohlas:[4] KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka 2016 [cit. 2017-03-30]. Potenciál rodinných centier ako priestoru pre výkon socioterapie s ohrozenými rodinami. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2016 [cit. 2017-03-30], roč. 2 , č. 1,2, s. 21. Dostupný na internete <http://socialnapraca.weebly.com/uploads/5/4/2/4/5424089/journal_socioterapie_1-2_2016.pdf>