Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017020108540385
Kategória:ADF
Autor:Ali Taha Viktória (34%)
Autor:Tej Juraj (33%)
Autor:Sirková Michaela (33%)
Názov:Creativity in management education and techniques stimulating creativity
Zdroj:Exclusive e-journal [elektronický zdroj] : economy and society and environment
Lokácia:No. 4 (2016), online, [6] s.
ISSN:1339-4509
URL:http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/07/83/54/5bbb4203582d4ffe8f15ad200eac03d8/5bbb4203582d4ffe8f15ad200eac03d8.pdf
Ohlas:[3] ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J., KOSTURKOVÁ, M. 2018. Leadership supporting the organizational learning in the conditions of the slovak schools. In Proceedings of IAC 2018 in Vienna. Praha : Czech institute of academic education, 2018, s. 82. ISBN 978-80-88203-06-3.