Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017012514093473
Kategória:AAB
Autor:Horváthová Jarmila (50%)
Autor:Mokrišová Martina (40%)
Autor:Suhányiová Alžbeta (10%)
Názov:Meranie a hodnotenie výkonnosti podniku
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2016
Rozsah:224 s.
ISBN:978-80-8165-174-8
Ohlas:[4] GALLO, Peter 2017. Znalostný systém v sytéme controllingu. In Vedecká mozaika 2017 : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. Prešov : Bookman, 2017, s. 46. ISBN 978-80-8165-249-3.