Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017012013580452
Kategória:AAB
Autor:Kónyová Annamária (100%)
Názov:Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:163 s.
ISBN:978-80-555-1539-7
Ohlas:[6] ŠIP, Maroš 2017. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. In Sociálna a duchovná revue, ISSN 1338-290X. 2017, roč. 8, č. 1, s. 124-125.
Ohlas:[5] LICHTEJ, Igor 2016. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. In Istoryčnyj časopys z bohemistyky i slovakistyky. Vypusk 4 = Historický časopis z bohemistiky a slovakistiky. Č. 6. Užhorod : Vydavnyctvo Timpani, 2016, s. 171-172. ISBN 978-617-596-053-0.
Ohlas:[6] LIŠKA, Anton 2018. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2018, roč. 65, č. 3, s. 549-551.
Ohlas:[4] ŽEŇUCH, Vavrinec 2018. Husák : história a etnografia. Husák : Obecný úrad Husák, 2018, s. 13, 183. ISBN 978-80-973063-5-9.
Ohlas:[4] ZUBKO, Peter 2018. Slovenský Žaltár kalvínskej cirkvi z roku 1752. In Martin Luther po pätsto rokoch. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 74. ISBN 978-80-89489-35-0.
Ohlas:[6] DRÁBOVÁ, Veronika 2016. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. In Historica ecclesiastica, ISSN 1338-4341. 2016, vol. 7, no. 2, s. 187-189.
Ohlas:[6] KORDANIČOVÁ, Vladimíra 2019 [cit. 2020-07-01]. Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku. In Historia ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe [online], ISSN 1338-4341. 2019 [cit. 2020-07-01], roč. 10, č. 2, s. 323-325. Dostupný na internete <http://www.historiaecclesiastica.sk/historia-ecclesiastica/archiv/34840/>