Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016120109362776
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Deskripcia vybraných kategórií životnej spokojnosti detí v reedukačných centrách
Zdroj:Zo zariadenia do samostatného života [elektronický zdroj] : inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadení : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2016
Lokácia:CD-ROM, s. 126-135
ISBN:978-80-8082-964-3