Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016112408130380
Kategória:AFD
Autor:Alcnauer Július (40%)
Autor:Kovalík Boris (50%)
Autor:Bačinský Tomáš (10%)
Názov:The comparison of perception of threats in the use of mobile devices from view of Slovak and French managers
Zdroj:Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2016
Lokácia:S. 530-536
ISBN:978-80-8165-155-7
Ohlas:[4] ŠAMBRONSKÁ, K., MATUŠÍKOVÁ, D. 2020 [cit. 2021-01-08]. Analýza vybraných ukazovateľov stavu cestovného ruchu v krajinách Vyšehradskej štvorky vo vybranom období. In Cestovný ruch v dvadsaťročnici od prelomu milénií – výkony, výzvy, trendy : recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020 [cit. 2021-01-08], s. 69. ISBN 978-80-555-2575-4. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Svedova3>