Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016111414093407
Kategória:AAB
Autor:Podhájecká Mária (50%)
Autor:Kožárová Jana (50%)
Názov:Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016
Rozsah:243 s.
ISBN:978-80-555-1648-6
Ohlas:[3] HLEBOVÁ, Bibiána 2017. Children`s Roma literary protagonist with a social disadvantage in the emotional education. In Asian journal of social sciences and management studies, ISSN 2424-8517. 2017, vol. 2, no. 1, s. 102.
Ohlas:[4] MIKURČÍKOVÁ, L., KOLLÁR, M. 2017. Prevalencia problémového správania u žiakov s hluchoslepotou. In Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou. Liptovský Mikuláš : Vydavateľstvo Tranoscius a. s., 2017, s. 128. ISBN 978-80-7140-548-1.