Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016110812393598
Kategória:AAB
Autor:Vojteková Marta (100%)
Názov:Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:179 s.
ISBN:978-80-555-1611-0
Ohlas:[4] BUDNIKOVOVÁ, Lesia 2017. Slovensko-ukrajinská anatomická terminológia. In Anatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 141. ISBN 978-80-555-1863-3.
Ohlas:[6] ŠUŠČÁKOVÁ, Stanislava 2017 [cit. 2018-03-19]. Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. In Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie VI : zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-03-19], s. 87-89. ISBN 978-80-555-1922-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gogova2>
Ohlas:[3] PANČÍKOVÁ, M., HORÁK, A. 2018. Interkomprehensja w jezykach zachodnioslowiańskich. In Polonistyka na poczatku XXI wieku : diagnozy, koncepcje, perspektywy, ISSN 0208-6336. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018, s. 532. ISBN 978-83-226-3585-8.
Ohlas:[4] BUDNIKOVOVÁ, Lesia 2018. Vývin a stav ukrajinskej a slovenskej slovotvornej terminológie. In Jazykovedná terminológia v slovanskom kontexte. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 104, 107. ISBN 978-80-555-2053-7.
Ohlas:[6] PAPIERZ, Maryla 2017. Slovenské a poľské adjetkívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. In Kontakty XV. Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2017, s. 99-102. ISBN 978-80-89728-10-7.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin 2019. Ku vzťahu medzi morfematickou a slovotvornou štruktúrou slova v slovenčine. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2019, roč. 70, č. 3, s. 572.