Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016102809183182
Kategória:ADF
Autor:Ali Taha Viktória (100%)
Názov:Appropriateness of teaching and learning methods used on the cross-cultural management course: analytical view
Zdroj:Exclusive e-journal [elektronický zdroj] : economy and society and environment
Lokácia:No. 3 (2016), online, [5] s.
ISSN:1339-4509
URL:http://www.exclusiveejournal.sk/files/files/04/90/00/4a11e29777b94da5864d4f5cdbba639f/4a11e29777b94da5864d4f5cdbba639f.pdf