Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Antonyová Anna (80%)
Autor:Abdullah Abd Halid (10%)
Autor:Nagapan Sasitharan (10%)
Názov:Analytical approach to the household income and expenditure in Slovakia
Zdroj:Information [elektronický zdroj]
Lokácia:Vol. 19, no. 7 (A) (2016), online, s. 2619-2624
ISSN:1344-8994
URL:http://www.information-iii.org/abs_e2.html#No7(A)-2016