Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016092913085004
Kategória:AAB
Autor:Lenhardtová Martina (30%)
Autor:Brutovská Gizela (27%)
Autor:Frk Vladimír (12%)
Autor:Fudaly Peter (1%)
Autor:Mayer Katarína (27%)
Autor:Rusnáková Alena (1%)
Autor:Tlučáková Lenka (2%)
Názov:Kooperatívna edukácia detí a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015
Rozsah:197 s.
ISBN:978-80-555-1534-2
Ohlas:[4] IŠTVAN, Imrich 2016. Vybrané kapitoly z didaktiky. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 61. ISBN 978-80-555-1730-8.
Ohlas:[1] HATAR, C., JEDLIČKOVA, P. 2017. Intergenerational learning in the facilities of social services for seniors (with health disadvantage). In Vzdělávání dospělých 2016 - východiska a inspirace pro teorii a praxi=Adult education 2016 - bases and inspirations for theory and practice : proceedings of the 6th international adult education conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 25-34. ISBN 978-80--905460-6-6.
Ohlas:[1] HATÁR, Ctibor 2017. Educational needs of seniors living in the facilities of social services. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2017, vol. 7, no. 2, s. 74-77.