Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016070613203544
Kategória:EDI
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Diagnostika breptavosti
Zdroj:Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
Vydavateľské údaje:Praha : Univerzita Jana Amosa Komenského, 2014
Lokácia:Roč. 5, č. 1 (2016), s. 104-105
ISBN:978-80-7452-104-1
ISSN:1338-6670