Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vilček Jozef (33%)
Autor:Litavec Tadeáš (33%)
Autor:Gutteková Monika (33%)
Názov:Nové prístupy v interpretácii bonitačného informačného systému
Zdroj:Vedecké práce
Lokácia:S. 91-100
Ohlas:[4] Inovácie sústavy pôdnoekologických jednotiek bonitačného informačného systému. In Zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2015, s. 25. ISBN 978-80-89408-20-7.
Ohlas:[4] Inovácia sústavy pôdnoekologických jednotiek bonitačného informačného systému. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy 38. Bratislava : NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrana pôdy, 2016, s. 56. ISBN 978-80-8163-019-4.