Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016031609273892
Kategória:AAB
Autor:Miňová Monika (31%)
Autor:Šepeľáková Lucia (49%)
Autor:Bobáková Monika (10%)
Autor:Portik Milan (10%)
Názov:Procesy (re)konštrukcie prekonceptov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015
Rozsah:203 s.
ISBN:978-80-555-1497-0
Ohlas:[4] BELEŠOVÁ, Mária 2017. Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 89. ISBN 978-80-223-4397-8.
Ohlas:[3] HAFIČOVÁ, H., DUBAYOVÁ, T., KOVÁCS, E. et al. 2020. Mentor and social support as factors of resilience and school success: analyses of life narratives of University students from Marginalized Roma communities. Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM" Hanna Bicz, 2020, s. 109. ISBN 978-83-64157-73-8.