Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016031609130159
Kategória:AAB
Autor:Kovalčíková Iveta (11%)
Autor:Ropovik Ivan (20%)
Autor:Ferjenčík Ján (12%)
Autor:Liptáková Ľudmila (10%)
Autor:Klimovič Martin (13%)
Autor:Demko Milan (7%)
Autor:Bobáková Monika (10%)
Autor:Slavkovská Miriam (8%)
Autor:Kresila Juraj (4%)
Autor:Prídavková Alena (3%)
Autor:Brajerčík Ján (2%)
Názov:Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:216 s.
ISBN:978-80-555-1540-3
Ohlas:[6] HLEBOVÁ, Bibiána 2017. Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-6670. 2017, roč. 6, č. 1, s. 100-102.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, B., VOJTEKOVÁ, G. 2017. Dynamic assessment (ACFS-cz) in the context of improving reading competence in socially disadvantaged pupils with mild intellectual disabilities. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-6670. 2017, roč. 6, č. 2, s. 42.
Ohlas:[3] HLEBOVÁ, Bibiána 2018 [cit. 2020-07-06]. Stimulation programme for development of cognitive functions of pupils from marginalized Romany communities in Slovakia. In Asian education studies [online], ISSN 2424-9033. 2018 [cit. 2020-07-06], vol. 3, no. 2, s. 1, 19. Dostupný na internete <http://journal.julypress.com/index.php/aes/article/view/360>
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, B., VOJTEKOVÁ, G. 2018. Diagnostika a stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 89, 95, 104. ISBN 978-80-555-2003-2.