Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016030715070186
Kategória:AAB
Autor:Belásová Ľudmila (36%)
Autor:Fedorko Vladimír (30%)
Autor:Smatanová Renáta (34%)
Názov:Elementárna gramotnosť v kontexte informačno-komunikačných technológií
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015
Rozsah:187 s.
ISBN:978-80-555-1509-0
Ohlas:[4] DZURILLA, Martin 2016. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016, s. 210. ISBN 978-80-555-1555-7.
Ohlas:[3] SABOL, Milica 2020. Postup tvorby elektronickej myšlienkovej mapy "les" v prezentačnom programe Prezi. In Osvita i suspiľstvo V : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020, s. 84. ISBN 978-83-66567-00-9.
Ohlas:[3] DZURILLA, Martin 2020. Hudobný digitálny obsah v primárnej hudobnej výchove. In Osvita i suspiľstvo V : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020, s. 351. ISBN 978-83-66567-00-9.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Milica 2019 [cit. 2020-07-06]. Možnosti uplatnenia myšlienkových máp v prírodovede a environmentálnej výchove=Ways of using the technique of mind maps in natural sciences and environmental education. In Slavonic pedagogical studies journal : the scientific educational journal [online]. 2019 [cit. 2020-07-06], roč. 8, č. 1, s. 136. ISBN 1339-9055. Dostupný na internete <http://www.pegasjournal.eu/2019_08_01_08.html>
Ohlas:[4] SABOL, Milica 2019. Účinnosť elektronických myšlienkových máp vo vyučovaní prírodovedy=Efficiency of electronic mind maps in natural science teaching. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanou Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019, s. 414. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[3] DZURILLA, Martin 2018. Výhody a nevýhody uplatňovania digitálnych technológií v edukácii. In Osvita i suspiľstvo III : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018, s. 51. ISBN 978-83-62683-26-0.
Ohlas:[4] DZURILLA, Martin 2004 [cit. 2020-07-09]. Práca s interaktívnou tabuľou v kontexte profesijného rastu učiteľa primárneho vzdelávania. In Vzdelávanie a spoločnosť V. : medzinárodný nekonferenčný zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2004 [cit. 2020-07-09], s. 57. ISBN 978-80-555-2438-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14/subor/978055524382.pdf>