Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016030711523786
Kategória:AFD
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Gréckokatolíci v Prešove do vzniku biskupstva
Zdroj:Poznávanie dejín Slovenska : pramene, metódy a poznatky
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum-EU, 2015
Lokácia:S. 321-332
ISBN:978-80-89046-90-4
Ohlas:[4] BORZA, Peter 2017. Gréckokatolícky Prešov. In Prešov v priestore a čase. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2017, s. 169. ISBN 978-80-89952-00-7.