Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016030110311945
Kategória:AAB
Autor:Jašková Anna (80%)
Autor:Balogová Beáta (20%)
Názov:Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:100 s.
ISBN:978-80-555-1537-3
Ohlas:[5] BARTKOVÁ, Lucia 2016. Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce. In Sociální práce=Sociálna práca, ISSN 1213-6204. 2016, roč. 16, č. 3, s. 119-120.
Ohlas:[4] ONDRIOVÁ, I., CINOVÁ, J. 2018. Mobbing ako determinant sociálnej klímy v zdravotníckom prostredí. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 100. ISBN 978-80-555-2161-9.
Ohlas:[4] VASKA, L., BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A., VRŤOVÁ, J. 2020. Modely supervízie organizácie – výskumné reflexie. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020, s. 152. ISBN 978-80-557-1806-4.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Antónia 2020. Reziliencia ako koncept sociálnej práce. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, s. 69. ISBN 978-80-555-2651-5.