Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Timková Lazurová Anna (100%)
Názov:Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2015
Rozsah:267 s.
ISBN:978-83-65432-06-3
Ohlas:[6] HRAŠKOVÁ, Mariana 2016. Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie. In Litikon : časopis pre výskum literatúry, ISSN 2453-8507. 2016, roč. 1, č. 2, s. 171-173.
Ohlas:[3] DZIAK, Dávid 2017 [cit. 2021-07-15]. Modifikácie dobra a zla v českej literatúre pre deti a mládež. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : odborný elektronický časopis [online], ISSN 1805-1464. 2017 [cit. 2021-07-15], roč. 7, č. 1, s. 48. Dostupný na internete <http://pdf.osu.cz/kcd/slovo-a-obraz-v-komunikaci-s-detmi/>
Ohlas:[4] RUSŇÁK, Radoslav 2017. (Ne)samozrejmé kapitoly z literatúry pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 127. ISBN 978-80-555-1811-4.
Ohlas:[4] RUSŇÁK, R., BACHUROVÁ, T. 2021. Tematika straty, smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež a jej didaktická interpretácia v primárnom vzdelávaní. Prešov : Pedagogická fakulta, 2021, s. 166. ISBN 978-80-555-2683-6.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2019. Metamorfózy rozprávky o smrti . Bratislava : ARThur, 2019, s. 146. ISBN 978-80-8207-040-1.