Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Timková Lazurová Anna (100%)
Názov:Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2015
Rozsah:267 s.
ISBN:978-83-65432-06-3
Ohlas:[6] HRAŠKOVÁ, Mariana. Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie. In Litikon : časopis pre výskum literatúry, ISSN 2453-8507. 2016, roč. 1, č. 2, s. 171-173.