Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Mitka Marek (100%)
Názov:Sub rosa dictum a iné texty
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2015
Rozsah:292 s.
ISBN:978-83-64028-96-0
Ohlas:[5] GUNIŠOVÁ, Eliška 2017. Sub rosa dictum a iné texty. In Opera Slavica : slavistické rozhledy, ISSN 1211-7676. 2017, vol. 27, č. 1, s. 61-63.
Ohlas:[6] KLAPÁKOVÁ, Mária [2018] [cit. 2018-09-13]. Veda na rozhraní?. Bratislava : Literárne informačné centrum, [2018] [cit. 2018-09-13]. Dostupný na internete <http://www.litcentrum.sk/67136>