Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Hlebová Bibiána (40%)
Autor:Ďorďovičová Jana (40%)
Autor:Palková Veronika (20%)
Názov:Partial cognitive functions in the context of reading competence of the pupils with mild intellectual disability in the school integration
Vydavateľské údaje:Prostějov : Computer Media, 2015
Rozsah:150 s.
ISBN:978-80-7402-242-5
Ohlas:[3] HORŇÁK, Ladislav 2016 [cit. 2016-07-20]. Inclusive education of Roma students from socially disadvantaged dackground as a determinant of their social inclusion in the Slovak Republic. In International science index. International journal of social, behavioral, educational, economic, business and industrial engineering [online], ISSN 1307-6892. 2016 [cit. 2016-07-20], vol. 10, no. 4, s. 1130. Dostupný na internete <http://waset.org/Publication/inclusive-education-of-roma-students-from-socially-disadvantaged-background-as-a-determinant-of-their-social-inclusion-in-the-slovak-republic-/10004233>
Ohlas:[6] VOJTEKOVÁ, Gabriela 2016. Partial cognitive functions in the context of reading competence of the pupils with mild intellectual disability in the school integration. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2016, roč. 5, č. 1, s. 98-99.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, J., HUČÍK, J., DUBAYOVÁ, T. et al. 2018. Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 79. ISBN 978-80-555-2175-6.