Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016020313143541
Kategória:AAB
Autor:Baloghová Barbara (25%)
Autor:Kurilcová Katarína (25%)
Autor:Malcovská Jana (25%)
Autor:Nováková Silvia (25%)
Názov:Religiozita v perspektíve súčasných zmien
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo PU, 2015
Rozsah:146 s.
ISBN:978-80-555-1446-8
Ohlas:[6] TKÁČ, Martin 2015. Religiozita v pespektíve súčasných zmien. In Historia Ecclesiastica, ISSN 1338-4341. 2015, roč. 6, č. 2, s. 192-193.