Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016020110054815
Kategória:AAB
Autor:Marchevský Ondrej (100%)
Názov:Filozofia (z) dejín jadra ruského národníctva
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:232 s.
ISBN:978-80-555-1495-6
Ohlas:[4] SUCHAREK, Pavol 2015. Existenciálna fenomenológia Henriho Maldineya v kontexte starosti o seba. In Fenomenológia stretnutia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 47. ISBN 978-80-555-1439-0.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, Tomáš 2016. Pravda ako pozdvihnutie osoby. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, ISSN 1336-2526. 2016, č. 2, s. 44.
Ohlas:[3] NIŽNIKOV, S.A. 2016. Izučenie russkoj filosofii v Slovakii v 2015 g. In Filosofskoje obrazovanije, ISSN 2306-4358. 2016, No.1, s. 108.
Ohlas:[3] GALLO, J., PRUŽINEC, T. 2016 [cit. 2017-02-20]. Russkaja i personalističeskaja filosofija v slovackoj akademičeskoj srede. In Filosofskij žurnal [online], ISSN 2077-6608. 2016 [cit. 2017-02-20], no. 21. Dostupný na internete <http://vox-journal.org/html/issues/347>
Ohlas:[3] NIŽNIKOV, S.A. 2017. Russkaja filozofija kak predmet issledovannij v Slovakii v 2016 g. In Filosofskoje obrazovanije, ISSN 2306-4358. 2017, no. 1(35), s. 166.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, T., GALLO, J. 2018. Berďajev - Frank - Iľjin. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 13, 98. ISBN 978-80-558-1283-0.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, Tomáš 2018. Semjon Ludvigovič Frank - "nástupca" Solovjova a predstaviteľ filozofie všejednoty. In Viera a život, ISSN 1335-6771. 2018, roč. 28, č. 2, s. 77, 84.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, Tomáš 2018. Viviparia ruskej personalistickej filozofie. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2018, s. 15, 85. ISBN 978-80-8198-024-4.