Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016012816545740
Kategória:AAB
Autor:Petríková Martina (100%)
Názov:K vybraným aspektom slovenskej (post)modernej literatúry
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:146 s.
ISBN:978-80-555-1306-5
Ohlas:[6] ŠVECOVÁ, Anna 2016. Nové pohľady na interpretované literárne diela. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, ISSN 1336-2526. 2016, roč. 26, č. 2, s. 79-80.
Ohlas:[6] ŠVECOVÁ, Anna 2016. O literatúre netradične. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov, ISSN 0862-5999. 2016, roč. 29, č. 17-18, s. 12-13.
Ohlas:[3] TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna 2015. Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie. Kraków : Scriptum, 2015, s. 256. ISBN 978-83-65432-06-3.