Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016012813275297
Kategória:AAB
Autor:Kiseľáková Dana (40%)
Autor:Horváthová Jarmila (30%)
Autor:Šofranková Beáta (30%)
Názov:Controlling rizík podnikania v modeloch ovplyvňujúcich výkonnosť a prognózovanie rizík v EÚ
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2015
Rozsah:230 s.
ISBN:978-80-8165139-7
Ohlas:[6] MIRDALA, Rajmund 2016. Controlling rizík podnikania v modeloch ovplyvňujúcich výkonnosť a prognózovanie rizík v EÚ. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 2, s. 192-193.
Ohlas:[6] ŠOLTÉS, Miroslava 2016 [cit. 2017-02-06]. Controlling rizík podnikania v modeloch ovplyvňujúcich výkonnosť a prognózovanie rizík v EÚ. In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2016 [cit. 2017-02-06], roč. 4, č. 2, s. 204. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/portfolio-item/december-2016/>
Ohlas:[4] ONDRIJOVÁ, Ivana 2016. Daňová správa v krajinách V4 z pohľadu reforiem a nákladovosti. Prešov : Bookman, 2016, s. 97. ISBN 978-80-8165-179-3.
Ohlas:[4] ČABINOVÁ, V., ONUFEROVÁ, E., TUDOŠ, D. 2018. Zhodnotenie finančného zdravia podnikov slovenského kúpeľného sektora s využitím nástrojov finančno-ekonomickej analýzy. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 27. ISBN 978-80-8165-298-1.