Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016012110215612
Kategória:AAB
Autor:Hangoni Tomáš (30%)
Autor:Šip Maroš (70%)
Názov:Úloha religiozity v sociálnom a duchovnom poradenstve v oblasti vybraných cieľových skupín sociálnej práce
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2015
Rozsah:166 s.
ISBN:978-80-555-1455-0
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav 2017. Rogeriánsky prístup k supervízii v sociálnej práci. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2017, roč. 8, č. 1, s. 57.
Ohlas:[3] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml 2017 [cit. 2017-11-07]. Biblické učenie o zneužívaní jazyka a slova. In Pravoslávny biblický zborník II/2017 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2017 [cit. 2017-11-07], s. 40. ISBN 978-83-63055-81-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2471,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_II_2017.html>
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, L., TKÁČ, B. 2019 [cit. 2020-02-11]. Špecifiká celoživotného vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove. In Nová sociálna edukácia človeka VIII : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2019 [cit. 2020-02-11], s. 81. ISBN 978-80-555-2392-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Husar9/subor/zbornik.pdf>