Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016011509091857
Kategória:AAB
Autor:Kovaľová Eva (50%)
Autor:Klamárová Tatiana (25%)
Autor:Müller Alica (25%)
Názov:Parodontológia = Orálna hygiena VI. : definitívne ošetrenie poškodeného parodontu 2
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, Prešov, 2015
Rozsah:259 s.
ISBN:978-80-89295-64-7
Ohlas:[4] HARICH, P., BORZA, B., SCHWARTZOVÁ, Z. 2019. Exogénne pigmentácie spôsobené kovmi a liekmi pre prax dentálneho hygienika. In 24. dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách 2019 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, 2019, s. 35. ISBN 978-80-555-2253-1.