Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016011311165373
Kategória:AAB
Autor:Chovanec Marek (100%)
Názov:Skratky ako odraz sociokultúrnych procesov (rusko-slovenské porovnávanie)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:157 s.
ISBN:978-80-555-1428-4
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 203 ; AFPh UP 502/533
Ohlas:[3] KREDÁTUSOVÁ, Jarmila 2017. Movni innovaciji - abreviatemy v sučasnij slovackij movi (u porivňanni z ukrajinskoju). In Ukrajinska mova, ISSN 1682-3540. 2017, no. 1(61), s. 90.
Ohlas:[4] GULDANOVÁ, Zuzana 2019. Metodika tlmočníckych a prekladateľských úkonov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 52. ISBN 978-80-223-4848-5.