Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015122114511126
Kategória:AAB
Autor:Kuzyšin Bohuslav (100%)
Názov:Oneiro v terapii umením
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2015
Rozsah:90 s.
ISBN:978-80-555-1377-5
Ohlas:[4] KORMANÍK, Martin 2016 [cit. 2017-02-13]. Význam a využitie ergoterapie v sociálnej práci. In Nová sociálna edukácia človeka V : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie : 7. november 2016, Prešov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 [cit. 2017-02-13], s. 322. ISBN 978-80-555-1742-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7>
Ohlas:[3] BARKASI, D. 2019. Važlyvisť erhoterapiji v sociaľnij praci. In Ukrajina. Zdorovja naciji, ISSN 2077-6594. 2019, no. 2 (55), s. 135.
Ohlas:[3] MÁTEL, Andrej 2020. Teorie sociální práce I: sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2020, s. 170, 184. ISBN 978-80-271-2220-2.