Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015121009272892
Kategória:ACB
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Tvorivé metódy v manažmente
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2015
Rozsah:111 s.
ISBN:978-80-8165-130-4
Ohlas:[4] SIRKOVÁ, Michaela 2016. Analysis creativity in the financial services organisations. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2016, vol. 7, no. 2, s. 59.
Ohlas:[1] CIMERMANOVÁ, Ivana 2015 [cit. 2017-02-15]. Creativity in EFL teacher training and its transfer to language teaching. In Procedia social and behavioral sciences [online], ISSN 1877-0428. 2015 [cit. 2017-02-15], vol. 197, s. 1969-1975. Dostupný na internete <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815045814>
Ohlas:[4] DAŇKOVÁ, A., VRÁBLIKOVÁ, M. 2021. Proposal of integrated management of creative cluster in chosen Slovak region. In The Poprad economic and management forum 2021 : conference proceedings from international scientific conference. Ružžomberok : Verbum, 2021, s. 76. ISBN 978-80-561-0888-8.