Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015120311131462
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (50%)
Autor:Kožárová Jana (50%)
Názov:Prístupy k vytváraniu pozitívnej klímy v školskej triede
Zdroj:Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie 17.-18. september 2015 Prešov
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Lokácia:S. 425-430
ISBN:978-80-555-1423-9