Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015120309263597
Kategória:AAB
Autor:Kovaľová Eva (50%)
Autor:Müller Alica (50%)
Názov:Orálna hygiena. VI. časť, Definitívne ošetrenie pacienta s poškodeným parodontom
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, Prešov, 2015
Rozsah:228 s.
ISBN:978-80-89295-60-9
Ohlas:[4] MATUŠEVSKÁ, M., KLAMÁROVÁ, T. 2019. Anatómia parodontu – alveolárna kosť. In Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi : recenzovaný zborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita, 2019, s. 47. ISBN 978-80-555-2193-0.