Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015111911505160
Kategória:AFD
Autor:Antoliková Sandra (55%)
Autor:Maťková Svetlana (15%)
Autor:Benková Eva (15%)
Autor:Dančišinová Lucia (15%)
Názov:Motivácia študentov vysokých škôl nefilologických smerov učiť sa odborný cudzí jazyk
Zdroj:Forlang [elektronický zdroj] : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.-19. júna 2015
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov, 2015
Lokácia:CD-ROM, s. 18-24
ISBN:978-80-553-2246-9
ISSN:1338-5496