Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015102013161653
Kategória:ADF
Autor:Ali Taha Viktória (34%)
Autor:Tej Juraj (33%)
Autor:Sirková Michaela (33%)
Názov:Creative methods in management education from students` perspective
Zdroj:Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax
Lokácia:Vol. 7, no. 1 (2015), s. 25-33
ISSN:1338-0494
Ohlas:[4] VAGAŠ, M., HORVÁTH, J. 2020. Teoretické prístupy k talentu a ich implikácie na riadenie talent manažmentu. In Trendy v manaýmente, manažmente ľudských zdrojov a talentov [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2020, s. 132. ISBN 978-80-8165-411-4.