Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015061515062876
Kategória:AAB
Autor:Marchevský Ondrej (100%)
Názov:Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:186 s.
ISBN:978-80-555-1285-3
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 197 ; AFPh UP 484/517
Ohlas:[6] LOBOTKA, Vladimír 2015. Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2015, roč. 6, č. 3, s. 95-99.
Ohlas:[3] NIŽNIKOV, S.A. 2015. Tvorčestvo Immanuila Kanta v dialoge kuľtur Rossii i Zapada. Moskva : Političeskaja enyklopedia, 2015, s. 245. ISBN 978-5-8243-1987-3.
Ohlas:[3] NIŽNIKOV, S.A. 2016. Izučenie russkoj filosofii v Slovakii v 2015 g. In Filosofskoje obrazovanije, ISSN 2306-4358. 2016, No.1, s. 108.
Ohlas:[5] GEREMEŠOVÁ, Gita 2016. Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia. In Filosofskoje obrazovanije, ISSN 2306-4358. 2016, No.1, s. 95-99.
Ohlas:[4] RUSNÁK, Peter 2016. Noetický symbolizmus a konkrétna metafyzika ako výzvy pre súčasné ruské myslenie. In Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s. 235. ISBN 978-80-8082-960-5.
Ohlas:[4] HREHOVÁ, Helena 2016. Sociálno-etické motívy a ich rezonancia vo filozofických ideách I. A. Iľjina, P. A. Sorokina a V. V. Bibichina. In Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s. 38. ISBN 978-80-8082-960-5.
Ohlas:[3] GALLO, J., PRUŽINEC, T. 2016 [cit. 2017-02-20]. Russkaja i personalističeskaja filosofija v slovackoj akademičeskoj srede. In Filosofskij žurnal [online], ISSN 2077-6608. 2016 [cit. 2017-02-20], no. 21. Dostupný na internete <http://vox-journal.org/html/issues/347>
Ohlas:[5] GEREMEŠOVÁ, Gita 2017. Národnícka filozofia (z) dejín v ruskom myslení 2. polovice 19. storočia. In Filosofický časopis, ISSN 0015-1831. 2017, vol. 65, no. 1, s. 141-147.
Ohlas:[3] NIŽNIKOV, S.A. 2017. Russkaja filozofija kak predmet issledovannij v Slovakii v 2016 g. In Filosofskoje obrazovanije, ISSN 2306-4358. 2017, no. 1(35), s. 166.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, T., GALLO, J. 2018. Berďajev - Frank - Iľjin. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 13, 98. ISBN 978-80-558-1283-0.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, Tomáš 2018. Semjon Ludvigovič Frank - "nástupca" Solovjova a predstaviteľ filozofie všejednoty. In Viera a život, ISSN 1335-6771. 2018, roč. 28, č. 2, s. 77, 85.
Ohlas:[4] PRUŽINEC, Tomáš 2018. Viviparia ruskej personalistickej filozofie. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2018, s. 15, 85. ISBN 978-80-8198-024-4.
Ohlas:[4] HREHOVÁ, Helena 2020. Transcendentálne hodnoty, reflexie o zle a dráme slobody v ruskej filozofii 19. a 20. storočia. Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 79, 81, 471. ISBN 978-80-8218-010-0.